52 70 94 40 rune@visregnskap.no

Om Vis Regnskap AS

 

 

Karl Otto Sørensen var hovedarkitekten da det som i dag er Vis Regnskap AS ble stiftet i år 1986.
Selskapets navn var fra oppstart og helt fram til år 2016 Vest Informasjonssystemer AS. De første
årene bestod virksomheten hovedsakelig i regnskapstjenester og IT-tjenester med salg av maskiner
og programvare. Selskapet ble nøysomt bygget opp på sunne verdier og med fokus på kunnskap,
fleksibilitet og effektivitet og alt dette selvsagt til kundenes beste.

Selskapet flyttet fra leide lokaler til eget kontorbygg i 1998. Kontoret ved Karmsundgata i Haugesund
sentrum har en beliggenhet som gjør oss lett tilgjengelige for kundene våre med egen parkering.

Gradvis og som følge av markedsutviklingen ble aktivitetene innenfor datatjenester faset ut. Dette
var en bevisst strategi for å utvikle selskapet til en mer rendyrket samarbeidspartner innenfor
regnskaps- og økonomitjenester. Etter 30 års drift ble det derfor bestemt å endre selskapsnavn som
ville beskrive vår kjernevirksomhet på en bedre måte. Samtidig ønsket vi ikke å fjerne oss helt fra vår
opprinnelse og identitet. I løpet av år 2016 endret vi derfor selskapets navn til Vis Regnskap AS.

Vis Regnskap AS framstår i dag som et moderne regnskapskontor med solid samlet erfaring og
kompetanse. Opp gjennom årene har selskapet vist evne til omstilling og tilpasning til endringer i
markedet. Vi benytter hovedsakelig Uni Økonomi regnskapsprogram. Med dette kan vi tilpasse
regnskapsførsel i samsvar kundens behov, alt i fra tradisjonell føring og til fullelektronisk
regnskapsførsel med fleksible løsninger for arbeidsdeling oss imellom.

Vis Regnskap AS har ett kontor i en by og teller 5 ansatte. Vi er bevisst på at vi er blant de
relativt små aktørene på markedet, men dette anser vi å være et av våre fortrinn. Vi har lokalt
eierskap fordelt på to generasjoner og på sentrale ressurser hvilket sikrer langsiktighet,
gjennomføringsevne og stor fleksibilitet i hvordan vi kan imøtekomme våre kunders behov. Vis
Regnskap AS har siden oppstart hatt mange lojale kunder, og vi er glade og ydmyke for de gode
relasjonene vi har fått til våre kunder og samarbeidspartnere gjennom mange år.

Jeg ser frem til fortsettelsen,

Rune Sørensen, daglig leder i Vis Regnskap AS

Besøksadresse

Vis regnskap AS, Karmsundsgaten 204, 5527 Haugesund

E-post

rune@visregnskap.no

Telefon

52 70 94 40

v

Denne nettsiden er laget av

V I K S E – digital markedsføring